98 98 01 88 |  ms@sejlstrup.dk

Sandgrave

Sandgrave

Boller sandgrav i Tårs er en tidligere råstofgrav som i 2013 er blevet genåbnet. Her forventes der en indvinding på ca. 25.000 m³ fyldsand om året i de næste 10 år. Sandgraven er bemandet efter aftale.

Vrå sandgrav er udgravet omkring Vrå mørtelværk. Sandet her har en kvalitet så optimalt, at den kan bruges til produktionen af mørtel. Der er siden 1970’erne, blevet indvundet sand i området omkring mørtelværket. I 2013 er der tilkøbt den gamle kommunale sandgrav som ligger nabo til Vrå Mørtelværk. Fra Vrå sandgrav bliver der i dag gravet fyldsand, flisesand og sand til mørtel. Vrå sandgrav er bemandet inden for Vrå Mørtelværks åbningstider eller efter aftale.

sandgrav 1   sandgrav 2